ว่าด้วยเรื่อง "กฎความปลอดภัยในการใช้ปืน"

ข้อระวังทั่วไป  General Cautions

1. Use gun as the last resource of self-defense.
ใช้ปืนเพื่อป้องกันตัวเป็นทางเลือกสุดท้าย

2. Gun owner must train properly and practice regularly.
เจ้าของปืนต้องฝึกใช้ปืนอย่างถูกต้อง และฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ

3. Keep gun out of reach of untrained person.
เก็บปืนให้พ้นจากบุคลที่ใช้ปืนไม่เป็น

4. Gun and ammunition must be maintained properly.
เก็บรักษาปืนและกระสุนให้ถูกวิธี

5. Bullet can and will ricochet on hard surface include water with low angle of impact yet maintain fatality and bullet falling back from the sky is fatal.
หัวกระสุนปืนสะท้อนผิวแข็งหรือผิวน้ำได้ที่มุมต่ำและหัวกระสุนที่ตกกลับลงจากท้องฟ้ายังมีความเร็วสูงจนเป็นอันตรายถึงชีวิต

6. Pay attention to the back- stop that over penetrated or missed bullet will not cause any harm.
คำนึงถึงพื้นที่หลังเป้าหมายว่าหัวกระสุนจะไม่ทะลุเป้าหมายและ/หรือพลาดเป้าหมายไปก่ออันตราย

7. Second chance in gun accident is minimal
คนส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสประสบอุบัติเหตุเกี่ยวกับปืนถึงสองครั้ง

8. Do not threat to shoot anybody
อย่าล้อเล่นว่าจะใช้ปืนทำร้ายผู้อื่น

9.  Do not handle gun when drinking alcohol or still under influence of alcohol.
อย่าจับปืนเมื่อดื่มสุรา

10. Gun has no brain of its own, please use yours
ผู้ใช้ปืนเป็นผู้รับผิดชอบการกระทำทุกอย่างของตน มิใช่อุปกรณ์รับผิดชอบการกระทำของมนุษย์  หรือจะจำแบบนี้ก็ได้

     มีอาวุธอยู่ในมือคือเพชรฆาต           อาจประหารผลาญชีวาตม์ให้ตักษัย
ถ้าเผลอพลาดประมาทอาจประลัย          จงรู้หลักปลอดภัยสิบประการ

     หนึ่งถือว่าปืนนั้นบรรจุลูก                 สองทางถูกถ้านำไปในถิ่นฐาน
เอาลูกออกเมื่อไม่ได้ใช้งาน                 เปิดลูกเลื่อนเพื่อต้องการความปลอดภัย

      สามต้องหมั่นตรวจทำความสะอาด    ใช้กระสุนถูกขนาดเป็นนิสัย
ก่อนจะยิงเช็ดถูดูภายใน                       ลำกล้องเครื่องลั่นไกต้องเกลี้ยงเกลา

     สี่ถือปืนต้องระวังทางลำกล้อง          ปืนจะต้องห้ามไกไว้มั่นใจเข้า
ห้าหาเป้าหมายก่อนลั่นไกอย่าใจเบา           พิจารณาตัวเป้าให้มั่นใจ

     หกห้ามเล่นหยอกเย้าเอาเป็นขู่          อย่าเล็งปืนโดยมิรู้เป้าอยู่ไหน
เจ็ดเก็บปืนลูกเก็บแยกแปลกที่ไป            อย่าได้ให้เด็กเล่นเป็นสิ่งดี

    แปดมีปืนอย่ากระโดดโลดปีนป่าย       หันลำกล้องเข้าทางตายใช่ที่
เก้าห้ามยิงไปในวารีที่ราบแข็ง               อาจมีอันตรายที่กำบังหลังที่หมาย

     เหตุกำบังเหล่านั้นต้องมั่นเหมาะ        แรงกระสุนอาจเจาะออกได้ง่าย
สิบปืนกับเหล้าเคล้าระคนผลคือตาย        มือปืนทั้งหลายจงจดจำ